И.Н. по ЗДДС: BG103907541 | тел.: +359 52 507 219 Начало Карта на сайта Контакти English English

Нашата дейностКомпанията Бляк Сий Шелс ООД е със седалище в Каварна, България, където произвежда и събира реколта от черноморски миди, използвайки последните технологии, утвърдени в световен мащаб като най-ефективни и с най-висококачествени характеристики. Цялото използвано оборудване съответства на всички изисквания, стандарти и директиви на Европейския съюз. Каварна е един от основните райони за добив на черна мида по българското крайбрежие.

Каварна е един от основните райони за добив на черна мида по българското крайбрежие...

Всички операции по изграждането и обслужването на дългите линии, събирането и сортирането на спатовия материал, поставянето му в мидени чорапи и връщането му във водата за допълнително нарастване, прибиране на готовата продукция, сортиране на мидите, почистването им и опаковането им... чети още...

Проекти


Подписването на поредния договор с директора на ИАРА, в присъствието на заместник министъра на Земеделието и храните.

Първият етап на фермата за култивиране на черни миди е изграден по програма САПАРД. Инвестицията за изграждането на първия етап е на стойност над 2 милиона лева. Вторият етап е изграден по следприсъединителните програми на ЕС (Национална програма за рибарство и аквакултури /2007-2013/). В процес е изграждането на трети етап...


чети още...

От ляво надясно: Найден Станев (управител на "Бляк Сий Шелс" ООД), Мартин Макалийс, Мери Патриша Макалийс (президент на Република Ирландия), най-вдясно – Джон Конканън (директор на JFC Manufacturing).

Бляк Сий Шелс ООД с помощта на световни водещи фирми в мидопроизводството със съдействието на ирландски мидопроизводители, като Noel McGreal, Danny McNulty, Murlow Bay Mussels Ltd. с директор - Hugh Wilhare, и най-вече със съдействието на John Concannon, разработиха подходяща инсталация, биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди...
чети още...